Ledelse

På denne side finder du en oversigt over styrelsens direktion og ledelse.

Ledelsesgruppen

Sigmund Lubanski
Direktør
Tlf.: 2075 7810
siglub@plst.dk 

Organisation: 

Sara Paarup
Underdirektør
Tlf.: 5086 9751
sarpaa@plst.dk

Anne-Mette Hesselager 
Ledelsessekretariat og kommunikation
Tlf.: 2045 8612
amkhes@plst.dk

Christina Lohfert Rolandsen 
Digitalisering og økonomi 
Tlf.: 2174 2544
chrloh@plst.dk

 

Juridisk sekretariat:

Tania Frydensberg
Juridisk chef
Tlf.: 2939 6920
tfry@plst.dk

Ressortdeling:

Dorthe Laursen
Tlf.: 6116 0061
dorlau@plst.dk 

Center for Plan:

Christina Aagesen
Byudvikling og plantilsyn 
Tlf.: 2053 1733
chraag@plst.dk

Sara Paarup
Landsplanlægning 
Tlf.: 5086 9751
sarpaa@plst.dk

Morten Lautrup-Larsen 
Udbygning af vedvarende energi på land 
Tlf.: 6113 8085
morlar@plst.dk

Tania Frydensberg
Ferieboliger og tilsyn efter sommerhusloven 
Tlf.: 2939 6920
tfry@plst.dk

Center for Landdistriktsudvikling:

Sebastian Frydendal Hansen
Landdistriktstilskud
Tlf.: 2138 3184
sebhan@plst.dk

Ulla Lieberkind
Landdistriktsudvikling
Tlf.: 2487 9115
ullali@plst.dk