Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Plan- og Landdistriktsstyrelsen er en styrelse under Kirkeministeriet med ansvar for fysisk planlægning og byudvikling samt udviklingen af landdistrikter og de små øsamfund. 

Læs pressemeddelelsen om etablering af styrelsen her