Værdier

Værdier

For at understøtte en kompetent, effektiv og sikker drift på tværs af styrelsen, har vi værdier for vores ledelse og fælles værdier for alle i styrelsen.

Ledelsesværdierne udtrykker den måde, styrelsens chefer ønsker at være ledere på, og som vi løbende evaluerer, om efterleves.

Styrelsesværdierne er pejlemærker for god adfærd og udtrykker de forventninger, vi har til hinanden for at skabe en god arbejdsplads som afsæt for at nå styrelsens faglige mål.

Ledelsesværdier

Styrelsens ledelsesværdier har til formål at være ledelsens pejlemærker for god ledelse og det grundlag, ledelsen handler efter og holdes op imod. Ledelsesværdierne skal også understøtte, at vi er en organisation med én fælles ledelse, der understøtter styrelsens strategi samt guide lederne i samarbejdet med vores omverden.

  • Ansvarlighed
  • Ordentlighed
  • Tillid
  • Åbenhed
  • Resultatorienteret

Styrelsesværdier

Styrelsesværdierne er pejlemærker for god adfærd for alle medarbejdere i styrelsen og skal understøtte, at vi er en attraktiv arbejdsplads, der arbejder med høj kvalitet og resultatskabelse.

  • Vores resultater gør en forskel
  • Vi er troværdige og ordentlige
  • Vi deler viden og spiller hinanden gode
  • Vi er forudseende og udviklingsorienterede
  • Vi skaber sammen en god arbejdsplads

Indhold